Bước 1: Phủ lớp son dưỡng sau khi đã vệ sinh móng

BÁN CHẠY
26.000
BÁN CHẠY
26.000

Bước 2: Phủ 2 lớp sơn màu lên móng & để khô

Bước 3: Phủ 1 lớp sơn gel để cứng móng & KHÔNG CẦN hơ đèn