Chính sách Bảo mật

Tại MEDiCARE, chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư.

Chúng tôi xử lý các loại dữ liệu cá nhân phụ thuộc vào cách bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ trực tuyến phù hợp với sở thích và xử lý các yêu cầu của bạn, liên hệ với bạn về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm, cung cấp các giải thưởng, cuộc thi hoặc thực hiện các dịch vụ hành chính có liên quan. Tất cả dữ liệu cá nhân được xử lý theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Với sự cho phép của bạn một cách rõ ràng, dữ liệu cá nhân của bạn chỉ được tiết lộ cho các bên thứ ba với mục đích hỗ trợ cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi, và tiết lộ cho các công ty liên kết của chúng tôi với mục đích quản lý quan hệ khách hàng, phân tích và tiếp thị.

Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi cũng sử dụng cookie cho các mục đích tiếp thị, hiệu suất và thống kê.

Là khách hàng quan trọng của chúng tôi, chúng tôi cũng cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn khác nhau nhằm kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn được sử dụng như thế nào. Ví dụ: nếu bạn muốn cập nhật “Tùy chọn cookie” của mình, hãy nhấp vào Công cụ Đồng ý Cookie nằm ở dưới cùng bên phải của Trang web của chúng tôi.

Hơn nữa, nếu bạn có tài khoản điện tử với chúng tôi (trên Trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động), bạn có thể cập nhật thông tin liên hệ và tùy chọn bảo mật của mình trong phần “Tài khoản của tôi”. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng của chúng tôi qua Trung tâm liên hệ và họ sẽ có thể giúp bạn.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và về việc chúng tôi sử dụng cookie, hãy xem bên dưới phiên bản đầy đủ của Chính sách bảo mật.

 

MEDiCARE Việt Nam cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và bảo đảm rằng dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ trong các hoạt động kinh doanh bán lẻ của chúng tôi.

Chính Sách Bảo Mật này giải thích các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và cách chúng tôi xử lý và bảo vệ các dữ liệu đó.

Chúng tôi sẽ giữ bí mật dữ liệu cá nhân của bạn và đảm bảo rằng các chính sách và thông lệ của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng, lưu trữ, tiết lộ, chuyển giao, bảo mật và truy cập dữ liệu cá nhân của bạn tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Chính Sách Bảo Mật này có hiệu lực từ tháng 10/2020

1. Dữ liệu cá nhân: các dữ liệu chúng tôi thu thập và lý do thu thập

 1. Để trở thành Khách Hàng Đã Đăng Ký / Thành Viên, và/hoặc để có thể mua sắm sản phẩm và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cần cung cấp cho chúng tôi một số dữ liệu cá nhân cần thiết được yêu cầu tại thời điểm thu thập. Các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm: họ tên, địa chỉ, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, ngày sinh, giới tính, độ tuổi, ưu tiên mua sắm và sở thích của bạn.
 2. Tùy theo từng dịch vụ, mục đích thu thập cụ thể khác, tùy từng thời điểm, Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm một số thông tin nhằm đảm bảo việc sử dụng dịch vụ của chính bạn hoặc đảm bảo sự liên hệ, giao dịch giữa các bên được thông suốt, thuận tiện.
 3. Chúng tôi sẽ có quyền thu thập, lưu trữ, xử lý và/hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích như được quy định trong, và phù hợp với Chính Sách Bảo Mật này. Nếu bạn không thể hoặc không muốn cung cấp cho chúng tôi một cách đầy đủ và chính xác dữ liệu cá nhân, chúng tôi có thể không cung cấp hoặc không tiếp tục cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

2. Sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

 1. Bạn đồng ý rằng dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi và tất cả thông tin liên quan đến việc sử dụng Trang web, ứng dụng và/hoặc chương trình Khách Hàng Thân Thiết của chúng tôi có thể được chúng tôi lưu trữ và sử dụng để:
 1. Xử lý yêu cầu đăng ký trở thành Khách Hàng Đã Đăng Ký / Thành Viên của bạn;
 2. Cung cấp cho bạn sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 3. Thực hiện việc quản lý, vận hành, và bảo trì thông thường của Trang web, Ứng dụng và/hoặc chương trình Khách Hàng Thân Thiết của chúng tôi;
 4. Cung cấp cho bạn thông tin thường xuyên từ chúng tôi, bao gồm chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, hoạt động kinh doanh bán lẻ của chúng tôi và các lợi ích liên quan;
 5. Xử lý đơn đặt hàng của bạn cho các giao dịch mua hàng tại các cửa hàng và/hoặc Trang web, Ứng dụng của chúng tôi, bao gồm: xác minh thông tin chi tiết/trạng thái về việc thanh toán của bạn và sắp xếp giao hàng;
 6. Thực hiện các bốc thăm giải thưởng, trò chơi hoặc cuộc thi mà bạn đã tham gia;
 7. Thực hiện phân loại và phân tích dữ liệu để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về đặc điểm và hành vi mua hàng của bạn và cung cấp các dịch vụ khác phù hợp hơn với nhu cầu của bạn, và hỗ trợ chúng tôi trong việc lựa chọn sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có thể quan tâm;
 8. Thiết kế dịch vụ mới hoặc cải tiến các dịch vụ hiện được cung cấp bởi chúng tôi cho bạn;
 9. Phân tích hành vi tổng hợp;
 10. Điều tra các khiếu nại, các giao dịch đáng ngờ và nghiên cứu cải tiến dịch vụ;
 11. Phòng ngừa hoặc phát hiện tội phạm;
 12. Tiết lộ theo yêu cầu của pháp luật.
 1. Với sự đồng ý hoặc dấu hiệu không phản đối của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để tiếp thị cho bạn (qua bưu điện, thư điện tử, điện thoại, tin nhắn hoặc phương tiện khác hiện đã có hoặc sẽ có trong tương lai) về các ưu đãi và khuyến mãi từ chúng tôi, các sản phẩm và dịch vụ và/hoặc hoạt động kinh doanh bán lẻ của chúng tôi và các lợi ích liên quan.
 2. Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển giao (cho dù ở Việt Nam hay ở nước ngoài) dữ liệu cá nhân của bạn cho:
 1. Các công ty liên kết của chúng tôi;
 2. Các đại lý hoặc nhà thầu của chúng tôi dưới nghĩa vụ giữ bảo mật, các bên mà cung cấp dịch vụ quản lý, kiểm tra tín dụng, xử lý thanh toán, xử lý dữ liệu, nghiên cứu và tiếp thị, phân phối, viễn thông, chuyên môn hoặc các dịch vụ tương tự khác cho chúng tôi cho các mục đích được đề cập trong điều 2 và 3 ở trên;
 3. Đơn vị trực thuộc của chúng tôi khi sự tham gia của Đơn vị trực thuộc là cần thiết để thực hiện/hoàn thiện giao dịch đã thiết lập giữa chúng tôi với Khách hàng.
 4. Đối tác kinh doanh mà chúng tôi tin tưởng, việc tiết lộ và trách nhiệm bảo mật thông tin của bạn sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa chúng tôi và đối tác kinh doanh.
 5. Bên thứ ba hoặc cho cơ quan có thẩm quyền khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc chúng tôi có cơ sở để tin rằng việc tiết lộ thông tin có thể bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chính bạn hoặc của chúng tôi hoặc đơn vị trực thuộc của chúng tôi.
 6. Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của bạn.
 1. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ và chuyển giao (dù ở Việt Nam hay ở nước ngoài) cho bất kỳ người nhận chuyển nhượng hoặc người nhận chuyển giao trên thực tế hoặc đề xuất của các quyền của chúng tôi đối với dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến việc tái cơ cấu hoạt động bán lẻ và/hoặc sáp nhập của chúng tôi (như giữa chúng tôi và bên thứ ba), bán, hoặc chuyển nhượng (dù là tài sản hay cổ phần, toàn bộ hoặc một phần), để sử dụng, giữ, xử lý, hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân đó cho các mục đích được đề cập trong điều 2 và 3 ở trên.

3. Thông tin duyệt web mà chúng tôi thu thập từ bạn (Cookies)

 1. Chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ tương tự để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Trang web và các Trang web liên quan khác của chúng tôi (“Trang”). Chúng tôi sử dụng cookies để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất có thể trên Trang của chúng tôi. Một số cookies cung cấp chức năng trang cốt lõi (ví dụ: để cung cấp tính năng đăng nhập an toàn hoặc để tạo điều kiện thuận lợi cho các quy trình đặt hàng trực tuyến. Các cookies khác cho phép chúng tôi đánh giá việc sử dụng trang của chúng tôi và xem xét thói quen duyệt web và mua sắm của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng các cookies như Google Analytics hoặc các dịch vụ theo dõi tương tự, để cung cấp cho bạn nội dung phù hợp mà bạn có thể quan tâm dựa trên hoạt động trước đó của bạn trên Trang của chúng tôi.
 2. Các loại dữ liệu chúng tôi có thể thu thập từ bạn khi bạn truy cập vào Trang của chúng tôi bao gồm:
 1. Thông tin về loại trình duyệt bạn mà sử dụng;
 2. Chi tiết của các trang web mà bạn đã xem;
 3. Địa chỉ IP của bạn;
 4. Các siêu liên kết mà bạn đã nhấp chuột;
 5. Các trang web mà bạn đã truy cập trước khi đến Trang của chúng tôi;
 6. Các thông tin liên quan khác về việc sử dụng Trang.
 1. Bạn có thể từ chối chấp nhận cookies (bằng cách sửa đổi các tùy chọn Internet có liên quan hoặc tuỳ chọn duyệt web trên thiết bị của bạn), nhưng để làm như vậy, bạn không thể sử dụng hoặc kích hoạt tất cả các chức năng và dịch vụ trên Trang của chúng tôi.

4. Quyền của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn

 1. Bạn có quyền:
 1. Kiểm tra xem chúng tôi có giữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn hay không;
 2. Truy cập dữ liệu cá nhân của bạn được do chúng tôi nắm giữ;
 3. Yêu cầu chúng tôi sửa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào không chính xác;
 4. Từ chối hoặc hủy bỏ cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn
 5. Xác nhận chính sách và thông lệ của chúng tôi (trong từng thời kỳ) liên quan đến dữ liệu cá nhân và loại dữ liệu cá nhân do chúng tôi nắm giữ;
 6. Từ chối nhận tài liệu tiếp thị trực tiếp từ chúng tôi bất kỳ lúc nào.
 7. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Hotline Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi, có thể tìm thấy trên Trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi.
 1. Trách nhiệm của Khách hàng
 1. Tìm hiểu kỹ Chính sách này trước khi sử dụng sản phẩm, truy cập dịch vụ. Việc bạn sử dụng, truy cập dịch vụ của chúng tôi cũng chính là sự xác nhận việc đã tìm hiểu kỹ và đồng ý với toàn bộ nội dung Chính sách này;
 2. Cung cấp thông tin chính xác, hợp pháp khi được đề nghị và đồng ý cung cấp. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm (trong mọi trường hợp, không có sự liên đới nào đến chúng tôi dù cho một phần hay toàn bộ) nếu thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là không chính xác, không hợp pháp và/hoặc việc thực hiện dịch vụ của bạn bị gián đoạn, không thể thực hiện; hoặc giao dịch giữa chúng tôi và bạn, giữa chúng tôi và Bên thứ ba, giữa bạn và Bên thứ ba bị gián đoạn hoặc không thể thực hiện được vì yếu tố kỹ thuật, đường truyền, lỗi hệ thống, v.v. hoặc phát sinh bất kể thiệt hại vật chất, phi vật chất nào từ việc sử dụng những thông tin không chính xác/vi phạm pháp luật này;
 3. Không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của dịch vụ, giao diện của website, các tính năng hiện hữu của website chúng tôi;
 4. Không phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website thuộc quyền quản lý của chúng tôi;
 5. Không truyền bá, phát tán nội dung vi phạm pháp luật và/hoặc trái đạo đức xã hội tại website của chúng tôi;
 6. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
 1. Theo quy định pháp luật hiện hành về bảo mật dữ liệu, chúng tôi có thể tính phí hợp lý cho việc xử lý bất kỳ yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân nào.

5. Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn

 1. Chúng tôi duy trì các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi chống lại sự phá hoại, mất mát, thay đổi vô tình hay bất hợp pháp, sự tiết lộ hoặc truy cập trái phép dữ liệu cá nhân của bạn.
 2. Trang web Của chúng tôi có thể chứa siêu liên kết đến các Trang web khác do bên thứ ba cung cấp. Chúng tôi không kiểm soát các Trang web của bên thứ ba này hoặc bất kỳ nội dung nào có trên các Trang web đó. Một khi bạn đã rời khỏi Trang web của chúng tôi, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về việc bảo vệ và quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp. Bạn nên thận trọng và xem xét tuyên bố về quyền riêng tư của (các) Trang web mà bạn truy cập.
 3. Chúng tôi sẽ áp dụng phương án và giải pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để bảo vệ hiệu quả nhất thông tin của bạn. Tuy nhiên, lưu ý rằng mặc dù chúng tôi đã thực hiện các phương thức hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn, nhưng không có trang web, đường truyền internet, hệ thống máy vi tính hay kết nối không dây nào là an toàn tuyệt đối. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng đã cung cấp sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép, rò rỉ thông tin của bạn mà không do lỗi trực tiếp của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, khuyến nghị bạn không nên cung cấp thông tin đến cho chúng tôi.

6. Quy định khác

 1. Nếu có bất kỳ sự khác biệt hay mâu thuẫn nào giữa các bản tiếng Anh và tiếng Việt của Chính Sách Bảo Mật này, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
 2. Chính Sách Bảo Mật này sẽ được điều chỉnh bởi và được giải thích theo luật pháp Việt Nam.
 3. Chúng tôi có thể thay đổi Chính Sách Bảo Mật này trong từng thời kỳ bằng cách đăng phiên bản cập nhật trên Trang web/ ứng dụng của chúng tôi.

7. Thông tin liên hệ, phương thức liên hệ

Chúng tôi trân trọng mọi ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ bạn về dịch vụ của chúng tôi cũng như chính sách này. Mọi thắc mắc liên quan, vui lòng liên hệ Hotline Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi, có thể tìm thấy trên Trang web/ ứng dụng của chúng tôi.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Bằng việc truy cập và sử dụng trang web/ứng dụng của MEDiCARE, Khách Hàng xác nhận và đồng ý chấp nhận các rủi ro có thể xảy ra đối với việc sử dụng trang web/ứng dụng. Đối với các quyền mà Khách Hàng có được theo quy định của luật bảo vệ người tiêu dùng và trong giới hạn luật định, MEDiCARE sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với Khách Hàng hoặc bất kỳ cá nhân nào đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát mang tính trực tiếp, gián tiếp, hệ quả, kéo theo, hoặc thiệt hại cho việc mất lợi nhuận, doanh thu nào phát sinh từ việc sử dụng, truy cập, hoặc không thể sử dụng trang web/ứng dụng. Không giới hạn các nội dung nêu trên:

TRANG NÀY VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN, TÀI LIỆU CHỨA ĐỰNG TRÊN TRANG NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP NHƯ THỰC TRẠNG HIỆN TẠI MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN SỰ ĐẢM BẢO HOẶC CÁC ĐIỀU KHOẢN NGỤ Ý LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỞ HỮU, CHẤT LƯỢNG, TÍNH THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP, RIÊNG TƯ HOẶC KHÔNG VI PHẠM. MEDiCARE KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ LỖI HOẶC THIẾU SÓT NÀO TRONG NỘI DUNG CỦA TRANG NÀY. MEDiCARE KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM (TRONG GIỚI HẠN LUẬT ĐỊNH) ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP TRANG NÀY/CATALOGUE, VIỆC THỰC HIỆN HOẶC KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC, LỖI, THIẾU SÓT, GIÁN ĐOẠN, XÓA BỎ, KHIẾM KHUYẾT, CHẬM TRỄ TRONG HOẠT ĐỘNG HOẶC TRUYỀN TẢI, VIRUS MÁY TÍNH, MẤT ĐƯỜNG TRUYỀN, TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN BỊ CHẶN, VẤN ĐỀ ĐỐI VỚI PHẦN CỨNG HOẶC PHẦN MỀM (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC MẤT DỮ LIỆU HOẶC CÁC VẤN ĐỀ VỀ TƯƠNG THÍCH), LẤY CẮP, PHÁ HỦY HOẶC THAY ĐỔI TRANG WEB/ỨNG DỤNG, CHO DÙ LÀ BỒI THƯỜNG CHO VI PHẠM THEO HỢP ĐỒNG, NGOÀI HỢP ĐỒNG, CHO SỰ BẤT CẨN HOẶC DO BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP G Y RA DO VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG NÀY/CATALOGUE, HOẶC ĐĂNG TẢI, PHÁT HÀNH DỮ LIỆU, CHỮ VIẾT, HÌNH ẢNH HOẶC CÁC THÔNG TIN, TÀI LIỆU KHÁC LÊN TRANG NÀY HOẶC ĐĂNG TẢI, PHÁT HÀNH DỮ LIỆU, CHỮ VIẾT, HÌNH ẢNH HOẶC CÁC THÔNG TIN, TÀI LIỆU KHÁC TỪ TRANG NÀY.