Phiếu quà tặng tại cửa hàng MEDiCARE

Hiện nay, bạn có thể mua và sự dụng Phiếu quà tặng tại các cửa hàng MEDiCARE.

Điều kiện áp dụng Phiếu quà tặng tại MEDiCARE:

• Phiếu quà tặng được sử dụng tại toàn bộ các cửa hàng MEDiCARE trên toàn quốc.

• Phiếu quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt và chỉ sử dụng 1 lần.

• Vui lòng điền đầy đủ thông tin để được sử dụng phiếu quà tặng.

• Phiếu quà tặng hợp lệ không được rách nát, hư hỏng và phải có con dấu của MEDiCARE.

• Vui lòng xem danh sách các cửa hàng MEDiCARE tại https://medicare.vn/?page_id=77539.

Chúc các bạn mua sắm thật vui!