Thông tin giao hàng


Chúng tôi cung cấp dịch vụ đặt hàng MEDiCARE và giao hàng tận nhà hoặc đến nhận hàng tại một trong các cửa hàng MEDiCARE thuận tiện cho bạn.

MEDiCARE có các phương thức mua hàng và giao hàng sau:

  • Đến bất kỳ cửa hàng nào của chúng tôi vào bất kỳ ngày nào trong tuần và mua hàng. Các cửa hàng thường mở cửa từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối. (Kiểm tra định vị cửa hàng để biết thời gian mở và đóng cửa chính xác)
  • Đặt hàng bằng cách chọn dịch vụ mua hàng “Chọn hàng trực tuyến & Nhận hàng trực tiếp” (“Click & Collect”) trên trang web. Cửa hàng bạn đã chọn sẽ xác nhận đơn hàng sẵn sàng để bạn đến nhận hàng. Vui lòng đến cửa hàng nhận hàng và thanh toán trong vòng 24 giờ kể từ khi được xác nhận đặt hàng.
  • Đặt hàng bằng cách chọn “Click & Collect” với giao hàng tận nơi” trên trang web. Toàn bộ chi phí mua hàng và phí giao hàng của bạn được hiển thị trước khi bạn xác nhận đơn đặt hàng của mình. Sau khi bạn xác nhận, cửa hàng của chúng tôi sẽ chuẩn bị đơn hàng của bạn và sắp xếp vận chuyển trực tiếp giao hàng tận nơi. Bạn thanh toán cho tài xế giao hàng khi bạn nhận hàng đầy đủ.